Trường THCS Bạch Ngọc với phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Bạch Ngọc luôn chú trọng việc thực hiện  phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, gắn với các cuộc vận động lớn do ngành giáo dục và đào tạo phát động. Qua đó chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường từng bước được nâng lên đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh.

Ngọc Phương – Huy Khôi