Trường TCN Kinh tế Kỹ thuật Đô Lương: khai giảng lớp dạy nghề nuôi gà cho nông dân xã Hòa Sơn.

Chiều ngày 10/4/2014, tại xã Hòa Sơn, trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương đã phối hợp với phòng LĐTBXH tổ chức khai mạc lớp dạy nghề nuôi gà cho bà con nông dân.

Tham gia lớp dạy nghề có 35 học viên là nông dân xã Hòa Sơn. Trong thời gian 2 tháng, các học viên được học tập lý thuyết và thực hành phương pháp chọn giống, cách phát hiện và chữa trị một số loại bệnh thông thường trên gà và việc chăm sóc đàn gà thịt. Đây là lớp học thứ 2 do trường Trung cấp nghề Kinh tế – Kỹ thuật Đô Lương tổ chức giảng dạy theo quyết định 1956 của thủ tướng chính phủ theo chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thông qua lớp học nhằm giúp cho bà con nông dân nắm bắt được kiến thức khoa học về chăn nuôi gà để phát triển chăn nuôi nhằm nâng cao đời sống cho bà con nông dân.


Từ đầu năm 2014 đến nay, trường Trung cấp nghề Kinh Tế – Kỹ thuật Đô Lương và trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An đã tổ chức 4 lớp đào tạo nghề với 200 lao động nông thôn. Phấn đấu hết năm 2014, sẽ đào tạo được 10 lớp dạy nghề với 350 học viên.

Hữu Hoàn