Trường mầm non Đặng Sơn nỗ lực xây dựng trường chuẩn quốc gia

Với sự quan tâm đầu tư của các cấp, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giáo viên đến nay, trường mầm non xã Đặng Sơn đã được công nhận trường chuẩn quốc gia. Đây là điều kiện để nhà trường làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục, phát triển trẻ mầm non.

Sỹ Bắc – Hoàng Phi