Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước – Chi nhánh Cửa lò tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sáng ngày 3/3 trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước – Chi nhánh Cửa lò  đã về xã Đà Sơn tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

3

Đợt  này, trường đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó  khăn ở xã Đà Sơn. Mỗi gia đình được tặng 1 triệu đồng và 10 kg gạo. tại buổi lễ, ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng chi nhánh và các học viên của Trường đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán nhà nước – Chi nhánh Cửa lò đã trao quà cho các gia đình.

2

Ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng chi nhánh Cửa lò trao quà cho bà Nguyễn Thị Xuân ở xóm 1 xã Đà Sơn bị tàn tật, cô đơn

1

Ông Đoàn Thanh Bình – Trưởng chi nhánh Cửa lò trao quà cho bà Trần Thị Ba ở xóm 5 xã Đà Sơn

Đối với các gia đình đã bị ốm đau đã được đoàn trao quà. Đây là món quà thể hiện sự quan tâm chia sẻ của trường đối với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đà Sơn.

Hữu Hoàn