Trường chính trị Tỉnh Nghệ An tặng quà các gia đình chính sách ở Đô Lương.

Hướng tới ngày thương binh liệt sỹ 27/7, sáng ngày 21/7/2010, Trường chính trị tỉnh Nghệ An đã về Đô Lương thăm và tặng quà tới các gia đình chính sách.

Đợt tặng quà lần này trường chính trị Tỉnh Nghệ An đã tặng 5 suất quà, mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng, tới bà Nguyễn Thị Tài mẹ liệt sỹ Cao Tiến Đại ở xóm 3 xã Ngọc Sơn, ông Nguyễn Đăng Điệp thương binh chống Pháp tại xóm 7 xã Lam Sơn, ông Lê Khắc Cận bố của liệt sỹ Lê Khắc Yên ỏ xóm 7 xã Bồi Sơn, bà Đậu Thị Trọn thân nhân liệt sỹ Lê Xuân Phong ở xóm 4 xã Tràng Sơn và ông Võ Văn Hảo thương binh ở xóm 2 xã Đông Sơn.

Trường chính trị tỉnh Nghệ An trao quà tới ông Nguyễn Đăng Điệp.


Tại các gia đình thương binh, liệt sỹ thay mặt lãnh đạo và cán bộ giáo viên trường chính trị tỉnh Nghệ An, ông Hồ Minh Đức – Phó hiệu trưởng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của Tổ Quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí đã tặng quà tới các thân nhân gia đình thương binh, liệt sỹ.

Đây là việc làm thường xuyên của cán bộ giáo viên trường chính trị tỉnh Nghệ An, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với những gia đình có công với nước.

Thanh Hải