Trường chính trị tỉnh Nghệ An: Khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 17 tại huyện Đô Lương.

Chiều ngày 18/3/2019,Trường chính trị tỉnh Nghệ An và Trung tâm BDCT huyện Đô Lương tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 17, năm học 2019 – 2020. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng – Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, Nguyễn Minh Hạnh, trưởng ban tuyên giáo HU, GĐ trung tâm BDCT huyện, Nguyễn Tất Hiệp, trưởng ban tổ chức huyện ủy.

1

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 17, năm học 2019 – 2020.

Tham dự lớp học có 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã thị trên địa bàn huyện Đô Lương. Trong thời gian 14 tháng, các học viên sẽ được học tập các chuyên đề gồm:  Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam, những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước. Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Triển khai lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương, tham quan, nghiên cứu thực tế.

33

Ra mắt ban cán sự lớp

Qua mỗi học phần đều tổ chức thi kiểm tra đánh giá kết quả, cuối khóa học tổ chức thi tốt nghiệp. Thông qua khóa học, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý tại đơn vị.

22

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Trưởng ban tuyên giáo HU, GĐ trung tâm BDCT phát biểu và giao nhiệm vụ. Ảnh: Sỹ Bắc

Phát biểu giao nhiệm vụ tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh, Trưởng ban tuyên giáo HU, GĐ trung tâm BDCT huyện yêu cầu lớp học sau buổi khai giảng, tiến hành học tập nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo nội dung, chương trình, thời gian đề ra./.

Sỹ Bắc