Trường chính trị Tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên khoá 33.6 .

Chiều ngày 24/8, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, trường chính trị Tỉnh bế giảng lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K33.6 . Tham dự có thầy giáo Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh , Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT huyện.

3

Các đại biểu tham dự lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K33.6 có 116 học viên. Trong đó 105 đồng chí có trình độ Đại học. Sau 3 tháng học tập, lớp học đã hoàn thành chương trình theo quy định.

1

Thầy giáo Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh phát biểu chúc mừng và yêu cầu các học viên sau khi tốt nghiệp áp dụng thực tiễn vào công tác

Kết quả có 114 học viên đủ điều kiện hoàn thành khóa học, chiếm tỷ lệ 98,3%, trong đó có 12 học viên đạt thành tích xuất sắc.

2

Thầy giáo Nguyễn Mỹ Tặng – Phó hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh trao giấy khen cho các học viên xuất sắc

Lãnh đạo trường chính trị Tỉnh đã trao giấy khen và giấy chứng nhận cho các học viên. Thông qua lớp học, nhằm bồi dưỡng kiến thức quản lý cho đội ngũ cán bộ các xã, thị trấn để giúp họ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Hữu Hoàn