Trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng và triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV

Sáng ngày 4/10, trung tâm y tế huyện tổ chức tập huấn cấp chứng chỉ an toàn tiêm chủng và triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV cho 90 cán bộ, nhân viên trạm y tế 33 xã, thị trấn và nhân viên khoa sản các bệnh viện trên địa bàn.

a1

Các đại biểu tham dự

Chương trình tập huấn bao gồm các nội dung: Cập nhật mới các vấn đề liên quan đến vắc xin trong tiêm chủng mở rộng như: Công tác bảo quản, vận chuyển vắc xin; lưu trữ hồ sơ trong tiêm chủng, cập nhật nhiệt độ bảo quản vắc xin theo biểu mẫu mới; luật dược mới; những loại vắc xin trong tiêm chủng mở rộng. Triển khai tiêm vắc xin bại liệt IPV trong tiêm chủng mở rộng.

a2

Cán bộ trung tâm y tế tỉnh triển khai nội dung tập huấn. Ảnh: Thúy Hằng

Thông qua tập huấn,  nhằm phổ biến kiến thức cho các cán bộ nhân viên y tế cơ sở về công tác tiêm chủng, từ đó, có các biện pháp lưu trữ, tổ chức tiêm chủng vắc xin đảm bảo kỹ thuật và an toàn.

Thúy Hằng