Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống huyện Đô Lương đẩy nhanh tiến độ thi công.

Ngày 15/12, Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương chính thức được khởi công xây dựng tại Yên Sơn và Thị trấn Đô Lương. Dự án ra đời đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hóa lĩnh vực thương mại, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế địa phương. Sau 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối tháng 9/2020.