Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương tổ chức Test nhanh kháng nguyên cho 400 hộ kinh doanh

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống Covid-19, Trung tâm thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương tổ chức Test nhanh kháng nguyên cho các hộ kinh doanh.

Đợt này, Hợp tác  kinh doanh Hải an hộ trợ kinh phí phối hợp với Trung tâm y tế huyện Đô Lương tổ chức Test để kiểm tra cho 400 hộ kinh doanh tại Tâm thương mại kết hợp chợ chợ truyền thống Đô Lương.

Gần 400 hộ kinh doanh ở Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương đều được đo thân nhiệt và lấy mẫu test nhanh Covid – 19. Ảnh: Hữu Hoàn

Cùng với việc tổ chức Test cho các hộ kinh doanh Trung tâm Thương mại kết hợp chợ truyền thống Đô Lương thường xuyên tuyên truyền các hộ kinh doanh và khách hàng thực hiện tốt khuyến  cáo 5K của bộ y tế đồng thời thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ tổ chức phun thuốc khử khuẩn.

Hiên nay, các hộ kinh doanh đã được tiêm phòng Covid – 19 để yên tâm kinh doanh và tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid- 19 đồng thời thường xuyên tổ chức Test theo quy định của ngành y tế.

                                                              Hữu Hoàn.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt