Trung tâm nhân đạo khai giảng lớp may dân dụng cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt

Sáng ngày 26/11/2009, Trung tâm sản xuất dạy nghề và giới thiệu việc làm Nhân đạo Đô Lương tổ chức Lễ khai giảng lớp may dân dụng và công nghiệp khóa 48 cho các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đại biểu về dự lễ


Tham gia lớp học có 30 học viên là các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ các huyện, thị xã như: Yên thành, Quỳ Hợp, Cửa Lò, Thái Hòa và Đô Lương. Trong thời gian 6 tháng, các em sẽ được các giáo viên của Trung tâm đào tạo, hướng dẫn các quy trình vận hành, sử dụng các loại máy may công nghiệp, may dân dụng, cách cắt may đo các loại quần áo và các đồ dùng khác, đảm bảo sau thời gian học tập các em có thể tự may đo và làm việc tại các công ty may công nghiệp. Trong thời gian học tập, các em được miễm phí toàn bộ các chi phí học tập, nơi ăn chốn ở và các sinh hoạt khác. Việc tổ chức dạy nghề sẽ giúp cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khóa khăn có nghề nghiệp ổn định cuộc sống.

Sỹ Bắc
Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt