Trung tâm khuyến nông tỉnh giao bò giống cho hộ nghèo ở xã Giang Sơn Đông.

Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, sáng ngày 31/8/2017,  Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Trạm khuyến nông huyện Đô Lương tổ chức lễ giao bò giống mô hình khuyến nông người nghèo năm 2017. Tới dự lễ có các đồng chí Cao Xuân Tuấn – Phó giám đốc trung tâm khuyến nông tỉnh, Nguyễn Trung Thành – PCT.UBND huyện.

9

Các hộ bắt thăm cặp bò

Đợt này, Trung tâm khuyến nông tỉnh tổ chức trao 5 cặp bò giống, mỗi cặp trị giá hơn 30 triệu đồng cho 5 hộ nghèo của xã Giang Sơn Đông, đây là chương trình khuyến nông người nghèo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020. Cùng với việc trao các cặp bò giống, chương trình còn hỗ trợ các hộ gia đình giống cỏ và phân bón để trồng một sào cỏ voi. Các cán bộ Trạm khuyến nông huyện sẽ kiểm tra và hướng dẫn các hộ quy trình kĩ thuật nuôi, chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho bò.

91

Các đồng chí Cao Xuân Tuấn – Phó giám đốc trung tâm khuyến nông tỉnh, Nguyễn Trung Thành – PCT.UBND huyện trao bò cho các hộ dân.

Giang Sơn Đông là một xã miền núi của huyện Đô Lương, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng rất thuận tiện trong việc chăn nuôi trâu bò, vì vậy, việc trao bò cho hộ nghèo là điều kiện thuận lợi để cho các hộ được trao bò đợt này phát triển chăn nuôi, chăm sóc các cặp bò phát triển, sinh sôi nảy nở, từ đó tăng thêm thu nhập, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

92

Các hộ nông dân xã Giang Sơn Đông nhận bò

Các đồng chí lãnh đạo đã tổ chức giao 5 cặp bò giống cho 5 hộ nghèo của xã Giang Sơn Đông. Thông qua việc trao bò sẽ giúp các hộ nghèo có điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao đời sống.

 Sỹ Bắc – Ngọc Phương