Trung tâm hỗ trợ pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Đại Sơn

Sáng ngày 12/10/2015, Trung tâm hỗ trợ pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý lưu động tại xã Đại Sơn.

%image_alt%
Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 1 buổi, các đồng chí bí thư, xóm trưởng và nhân dân xã Đại Sơn được cán bộ Trung tâm hỗ trợ pháp lý nhà nước tỉnh truyền đạt các nội dung đó là: Giới thiệu một số quy định trợ giúp pháp lý miễn phí về tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người được trợ giúp pháp lý, thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý, vụ việc được trợ giúp pháp lý, hình thức trợ giúp pháp lý, trách nhiệm của các cơ quan tố tụng trong hoạt động trợ giúp pháp lý. Phổ biến những điểm mới của luật đất đai năm 2013, quy định xử phạt hành chính về luật đất đai theo nghị định 102 và các quy định của pháp luật về chính sách đối với những người có công với cách mạng, các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội. Đồng thời, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh cũng đã tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho những người dân trên địa bàn xã có nhu cầu.

%image_alt%
Các đại biểu tham dự hội nghị

Thông qua hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý lưu động giúp cho người dân hiểu rõ hơn về các bộ luật của nhà nước để áp dụng vào thực tiễn cuộc sống, hạn chế các vi phạm pháp luật góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Văn Đăng