Trung tâm giống cây trồng Nghệ An khảo nghiệm giống ĐCG72

Sáng ngày 24/8, tại xã Minh Sơn trung tâm giống cây trồng Nghệ An tổ chức khảo nghiệm giống ĐCG72. Tham dự có bà Võ Thị Nhung – Giám đốc trung tâm giống cây trồng Nghệ An, đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện .

khao-nghiem-lua

giống lúa ĐCG72 kháng sâu bệnh, thân cứng, cơm ngon, sinh trưởng ngắn

Vụ hè thu năm 2017, trung tâm giống cây trồng Nghệ An đưa giống  lúa ĐCG72 vào thử nghiệm tại xã Minh Sơn với diện tích 15 ha. Về ưu điểm giống lúa ĐCG72 kháng sâu bệnh, thân cứng, cơm ngon, sinh trưởng ngắn, thích nghi với vùng sâu trũng. Năng suất vụ hè thu bình quân đạt gần 50 tạ 1 ha.

khao-nghiem-lua1

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao về giống lúa mới ĐCG72

Đồng chí Nguyễn Trung Thành – Phó chủ tịch UBND huyện đã đánh giá cao về giống lúa mới ĐCG72 do trung tâm giống cây trồng Nghệ An cung cấp phù hợp với địa bàn huyện Đô Lương. Sắp tới có thể đưa giống lúa ĐCG72 vào sản xuất vụ hè thu những năm tiếp theo.

Dịp này, đoàn đã thăm và kiểm tra giống lúa Sông Lam 17,18 đang khảo nghiệm ở Minh Sơn. Đây là giống lúa có chất lượng gạo thơm, ngon, bông dài, kháng t được bệnh đạo ôn.

Hồng Sơn