Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên : Khai giảng năm học mới.

Cùng ngày, Trung Tâm Giáo dục Thường xuyên đã tổ chức khai giảng năm học mới.

71

Các em học sinh tại lễ khai giảng

Năm học vừa qua, Trung tâm giáo dục Thường xuyên huyện Đô Lương tiếp tục đạt thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy và học tập. Đặc biệt là sự vươn lên trong học tập và tích cực tham gia các phong trào thi đua, rèn luyện đạo đức, tác phong của các em học sinh. Kết quả nổi bật đó là: 11 em học sinh lớp 11 đạt học sinh giỏi, xếp thứ nhất toàn tỉnh, 19 em học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp Trung tâm, 12 em học sinh giỏi toàn diện, 190 em học sinh tiên tiến; kết quả tốt nghiệp lớp 12 đạt 95%.

75

Tiết mục văn nghệ của trường trung tâm GDTX huyện Đô Lương

Năm học 2016 – 2017, TTGDTX đã làm tốt công tác phân luồng hướng nghiệp cho học sinh, tổ chức 13 lớp Trung cấp nghề cho 415 em học nghề may, thời trang, chế biến món ăn, hàn điện và công nghiệp ô tô. Với kết quả đó, Trung tâm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc.

74

Năm học mới, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương, tổ chức dạy nghề, phân luồng cho học sinh để ra trường có việc làm. Nhân dịp này, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên đã trao giấy khen, phần thưởng cho các thầy, cô giáo và các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Lan Anh