Trung tâm GDTX tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2016.

Sáng ngày 3/10, Trung tâm GDTX đã tổ chức phát động tuần lễ học tập suốt đời năm 2016.

GDTX

Lễ phát động tuần lễ học tập suốt đời

Theo UNESCO, học tập suốt đời là quá trình học tập diễn ra trong suốt cuộc đời, dựa trên 4 trụ cột: Học để biết, học để làm việc, học để cùng nhau chung sống và học để làm người. Trong đó đặc biệt coi trọng việc tự học. Trong những năm qua, TTGDTX Đô Lương đã tổ chức hưởng ứng tuần lễ học suốt đời bằng phương thức giáo dụ thường xuyên, Trung tâm vừa giáo dục văn hóa, đào tạo kỹ năng sống và tổ chức dạy nghề cho các em học sinh để khi ra trường các em có thể vận dụng kiến thức váo cuộc sống. Mặc dù nhiều em có hoàn cảnh khó khăn nhưng với sự quan tâm của các thầy giáo, cô giáo, ý chí nghị lực của học sinh. Nhiều em đã vươn lên học tập tốt và đạt kết quả cao trong học tập và đào tạo nghề. Thông qua các hoạt động của nhà trường đã giúp các em rèn luyện nhân cách con người, xây dựng ý thức của bản thân, xây dựng xã hội học tập để phát triển bền vững.

GDTX1

Hiện nay, Trung tâm GDTX Đô Lương đang nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, ngoài việc tiếp thu kiến thức về văn hóa Trung tâm chú trọng rèn luyện ý thức, đạo đức, nhân cách của học sinh trong mỗi giờ học; tổ chức thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật nhà trường nhằm xây dựng mô hình đào tạo có chất lượng.

GDTX2

Tuần lễ học tập suốt đời diễn ra từ ngày 3 đến 7/10/2016

Tuần lễ học tập suất đời được TTGDTX tổ chức từ ngày 3 – 7/10/2016, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để tiếp tục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Hữu Hoàn