Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An khai giảng lớp may Công nghiệp, Dân dụng và làm Nấm Rơm.

Nhằm tạo việc làm cho thanh niên và bà con nông dân tại xã Lưu Sơn, Trung tâm công tác xã hội Nghệ An đã tổ chức khai giảng 2 lớp dạy nghề may Công nghiệp, may dân dụng và làm nấm rơm cho bà con nông dân.


Tham gia lớp học có 70 học viên chủ yếu là Thanh niên và bà con nông dân. Trong thời gian 3 tháng, lớp học được học nghề may Công nghiệp, may dân dụng và phương pháp làm Nấm Rơm. Đây là cơ hội cho bà con nông dân xã Lưu Sơn được học nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập từ sản phẩm Rơm, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện việc làm. Trong những năm qua, Trung tâm Công tác Xã hội  Nghệ An đã tổ chức hàng chục lớp dạy nghề may Công nghiệp, dân dụng cho thanh niên với hàng nghìn lao động.

Trong thời gian tới, Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An sẽ tiếp tục mở các lớp may Công nghiệp, may dân dụng để giải quyết việc làm cho các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Hữu Hoàn