Trung tâm công tác xã hội Nghệ An: Khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn may công nghiệp

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Trung tâm công tác xã hội Nghệ An phối hợp với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Đô Lương khai giảng lớp đào tạo nghề ngắn hạn may công nghiệp theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham gia khoá học có 70 học viên là lao động phổ thông nông thôn trên địa bàn huyện Đô Lương. Trong thời gian 3 tháng học tập, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành để có thể may các đường may cơ bản, các bộ phận chủ yếu của một số sản phẩm may mặc đạt yêu cầu, mỹ thuật. Thành thạo phương pháp vận hành sử dụng máy may công nghiệp, đáp ứng được yêu cầu sản xuất, lắp ráp sản phẩm may dây chuyền công nghiệp đúng kỹ thuật.

%image_alt%
Quang cảnh buổi khai giảng

Kết thúc khoá học, Trường Trung cấp nghề huyện sẽ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề cho các học viên đạt yêu cầu và giới thiệu cho các công ty may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tuyển dụng, tạo cơ hội để các lao động nông thôn chuyển đổi nghề nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, góp phần tăng thêm thu nhập, giúp gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

%image_alt%
%image_alt%
Các học viên thực hành may

Hiện nay, giải quyết công ăn việc làm cho lao động nông thôn ở Đô Lương đang là nhu cầu công hết sức bức thiết. Hàng năm, Trung tâm công tác xã hội đã đào tạo nghề ngắn hạn cho từ 350-500 lao động.

Huy Khôi