Trung tâm Công tác Xã hội Nghệ An : Khai giảng lớp đào tạo nghề may cho lao động nông thôn.

Sáng ngày 7/4/2014, trung tâm công tác xã hội Nghệ an đã phối hợp với phòng lao động thương binh – xã hội Đô Lương tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề may dân dụng, may công nghiệp cho lao động nông thôn theo quyết định số 1956/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

Tham gia lớp học có 28 học viên là lao động nông thôn ở các huyện vùng Tây bắc Nghệ an. Trong thời gian 3 tháng , các học viên được đào tạo nghề may dân dụng, may công nghiệp . Toàn bộ học phí được hỗ trợ theo quy định. Sau khi học nghề các học viên sẽ được giới thiệu đi làm việc ở các nước hoặc các khu công nghiệp. Đây là lớp học thứ hai được trung tâm công tác xã hội Nghệ an đào tạo trong năm 2014, nhằm tạo điều kiện học nghề cho các lao động nông thôn để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xoá đói giảm nghèo theo quyết định 1956/QD-TTg của thủ tướng chính phủ.
 

Trong những năm qua nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn nên hàng nghìn con em của huyện Đô Lương đã có điều kiện tham gia xuất khẩu lao động ở các nước như: Nga, Malaixia và các nước Trung đông. Đây chính là hướng giải quyết lao động cho con em nông thôn đảm bảo có công ăn việc làm.

Hữu Hoàn