Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp chính trị

Chiều ngày 5/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lễ bế giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2019. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo, giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Nguyễn Tất Hoài Hiệp – Trưởng ban tổ chức Huyện uỷ.

a1

Các đại biểu tham dự

Trong thời gian 2 tháng, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mối quan hệ và và phát triển của các sự vật, hiện tượng trong thế giới và tình hình hình thái kinh tế; xã hội cộng sản chủ nghĩa cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

a3

Đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo Huyện uỷ, giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện trao giấy chứng nhận cho các học viên

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay của thời đại, vấn đề Quốc phòng – An ninh, đối ngoại của Việt Nam và nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng Sản. Kết quả, có 49 học viên đạt tốt nghiệp, trong đó, 9 học viên đạt loại giỏi.

Các đồng chí lãnh đạo huyện đã trao giấy khen cho các học viên có thành tích giỏi và trao giấy chứng nhận hoàn thành sơ cấp chính trị cho các học viên.

Hồng Sơn