Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Đô Lương: Khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 14

Sáng ngày 7/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với trường chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp lí luận chính trị hành chính khóa 14, năm học 2016 – 2017. Tới dự có các đồng chí Trần Viết Linh – Phó Hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, Lê Minh Giang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong BTV Huyện ủy.

%image_alt%
Toàn cảnh buổi lễ

Tham dự lớp học có 70 học viên là cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Đô Lương. 

%image_alt%
Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

Trong thời gian 1 năm, các học viên sẽ được học tập 7 khối kiến thức gồm: Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng và Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; Đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Triển khai lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thể; Tình hình nhiệm vụ của địa phương; Tham quan, nghiên cứu thực tế.

%image_alt%
Đồng chí Lê Minh Giang – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại buổi lễ

Qua mỗi học phần đều tổ chức thi kiểm tra đánh giá kết quả và cuối khóa học tổ chức thi tốt nghiệp. Thông qua khóa học, nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, nâng cao niềm tin vào sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, trưởng thành. Đây sẽ là cơ sở lý luận giúp học viên vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn công tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tổ chức thực tiễn.

Sỹ Bắc