Trung tâm bồi dưỡng chính trị: Bế giảng lớp sơ cấp chính trị

Trung tâm bồi dưỡng chính trị vừa tổ chức bế giảng lớp sơ cấp chính trị năm 2014. Tới dự có đ/c Nguyễn Tất Hiệp – UVBTV – Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy và lãnh đạo các ban của Đảng.

Lớp sơ cấp chính trị có 70 học viên, sau 2 tháng học tập các học viên được tiếp thu 18 bài với 215 tiết học về "Chủ nghĩa Mác – Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng và những vấn đề liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

%image_alt%

Thông qua lớp học, nhằm trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ đảng viên trong công tác xây dựng Đảng để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

%image_alt%

Kết quả có 8 đ/c đạt loại giỏi, 57 đ/c đạt loại khá chiếm tỷ lệ khá, giỏi 93%. Đ/c Nguyễn Tất Hiệp – Trưởng ban tuyên giáo, đ/c Hồ Sỹ Kiều – Giám đốc Trung tâm đã trao giấy khen và giấy chứng nhận tốt nghiệp cho các học viên có thành tích xuất sắc.

Hữu Hoàn