Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An:Trồng rau sạch để nâng cao sức khỏe bệnh nhân

Với mục tiêu lấy bệnh nhân làm trọng tâm, trong những năm qua, Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô lương đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng bằng những việc làm hiệu quả. Trong đó, tăng gia sản xuất, xây dựng vườn rau an toàn được xem là liệu pháp trị bệnh vừa giúp cải thiện bữa ăn và nâng cao sức khỏe cho bệnh nhân.

Huy Khôi – Hồng Sơn