Trung sỹ Nguyễn Viết Thiên trả lại của rơi

Sáng ngày 27/4 Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324 tổ chức bàn giao tài sản bị đánh rơi giữa Trung sĩ Nguyễn Viết Thiên Tiểu đội trưởng, Trung đội 7, Đại đội 3 với anh Nguyễn Mỹ Vị, quê xã Nhân Sơn.

Vào lúc 7 giờ sáng ngày 26/ 4, Trên đường hành quân huấn luyện trở về đơn vị Trung sĩ Nguyễn Viết Thiên Tiểu đội trưởng, Tiểu đội 3, Trung đội 7,  Đại đội 3, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324, nhặt được chiếc ví da màu nâu, tại địa bàn xóm Đào Mỹ, xã Nhân Sơn.

1

Chỉ huy Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 324 và đồng chí Trung sĩ Nguyễn Viết Thiên trả lại tài sản cho anh Nguyễn Mỹ Vị.

Kiểm tra trong ví có chứng minh nhân dân được ghi tên Nguyễn Mỹ Vị, quê xã Nhân Sơn và giấy phép lái xe cùng một số giấy tờ tùy thân khác và số tiền hơn 1,7 triệu đồng. Ngày sau đó Nguyễn Viết Thiên đã báo cáo với chỉ huy đơn vị để phối hợp công an xã Nhân Sơn thông báo, tìm người đánh mất.

 Sau 2 ngày thông báo, anh Nguyễn Mỹ Vị đến Tiểu đoàn 17 Sư đoàn 324 để nhận lại toàn bộ tài sản bị mất. Anh Vị cảm ơn đồng chí Nguyễn Viết Thiên.

 

                                Hà Hữu Tân – Nguyễn Văn Quý