Trung Sơn Xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp liền kề”

Để góp phần cùng địa phương tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, Hội Phụ nữ xã Trung Sơn đã chỉ đạo, xây dựng mô hình điểm “Nhà sạch – vườn đẹp liền kề” tại xóm 7 với 10 hộ tham gia. Mô hình mới thực hiện được hơn 2 tháng nhưng bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực.