Trung Sơn: Nâng cao thu nhập cho nông dân từ chuyển đổi cây trồng

 Xã Trung Sơn có 1.400 hộ, trên 5.600 nhân khẩu, với diện tích đất nông nghiệp gần 300ha.  Để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, trong thời gian qua xã Trung Sơn đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng để tăng năng suất và thu nhập cho bà con nông dân.

Gia đình anh Nguyễn Phùng Khởi ở xóm 7 là điển hình trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại thu nhập cao cho gia đình. Hiện nay gia đang trồng 5 ha bí xanh. Nhờ kiên trì, chăm chỉ và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, vợ chồng anh Khởi đã có thu nhập cao trong sản xuất. Năng suất bình quân đạt trên 30 tấn/ha, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

1

Mô hình Bí xanh của gia đình anh Khởi

Với những thành quả đạt được từ việc chuyển đổi trồng bí xanh,  năm 2018 anh Khởi tiếp tục thuê thêm 7 ha đất bãi ven Sông Lam của xã Trung Sơn để trồng thêm bí đỏ, đến nay bí đỏ cũng sắp đến kỳ thu hoạch.  Không chỉ làm giàu cho bản thân, vợ chồng anh Khởi còn tạo việc làm cho từ 7 đến 8 lao động làm theo thời vụ và được trả công từ 150 ngàn đến 200 ngàn đồng/ngày.  Để tạo sự bền vững trong sản xuất, anh Khởi đã tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.

2

Nhân công đang thu hoạch Bí cho gia đình anh Khởi

Hiện nay ở xã Trung Sơn đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao từ việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng.   Hiện nay,  xã Trung Sơn có gần 20 ha đất chuyển đổi như trồng bí, trồng rau đem lại hiệu quả cao. Tại xóm 7 xã Trung Sơn đã có hàng chục hộ phát triển nghề trồng rau giống cho các huyện đem lại hiệu quả cao.

4

Khách hàng thu mua Bí đến từ Hà Nội. Ảnh: Lê Hoàn

Có thể khẳng định, việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên xã Trung Sơn bước đầu đã đem lại kinh tế cao cho bà con nông dân. Đồng thời tạo ra sản phẩm hàng hóa trên đất nông nghiệp. Hiện nay, cấp ủy chính quyền xã Trung Sơn cải tạo vườn tạp trở thành vườn mẫu cho các gia đình. Việc làm này đang được bà con nông dân đồng tình ủng hộ và thành công nhất đó là nhận thức của người dân đã chuyển đổi rõ rệt./.

                                                                       

                                                                                           Lê Hoàn