Trung Sơn nâng cao thu nhập cho nông dân nhờ chuyển đổi trồng bí

Xã Trung Sơn có 1.400 hộ, trên 5.600 nhân khẩu, với diện tích đất nông nghiệp gần 300ha.  Để từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, trong thời gian qua xã Trung Sơn đã tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu các loại cây trồng để tăng năng suất và thu nhập cho bà con nông dân.

Lê Hoàn – Hoàng Phi