Trung Sơn khơi dậy tiềm năng

Trung Sơn là xã giàu truyền thống lịch sử, văn hóa.Trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Sơn đã đoàn kết một lòng vượt qua nhiều khó khăn, quyết tâm thực hiện thành công các Chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra, đặc biệt là xây dựng thành công chương trình mục tiêu quốc gia NTM. Bộ mặt nông thôn của xã Trung Sơn đang thực sự khởi sắc, đời sống của nhân dân ngày càng ổn định và phát triển