Trung sơn: Giao lưu tìm hiểu 50 năm thực hiện di chức chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng Người gửi BCH đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 4/9/2019, xã Trung Sơn: Giao lưu tìm hiểu 50 năm thực hiện di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh và bức thư cuối cùng của người gửi BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

a1

Các đại biểu tham dự.

Tại buổi giao lưu, xã Trung Sơn  đã tổ chức biểu diễn các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu và sự đổi mới phát triển của quê hương đất nước. Các đại biểu đã được xem những thước phim tư liệu về di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

a3

Tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ kính yêu . Ảnh: Hoàng Phi

Cách đây tròn 50 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn tất những dòng cuối cùng trong bản Di chúc gửi lại cho toàn dân tộc. Nửa thế kỷ đã trôi qua, những lời căn dặn của Người về công tác xây dựng Đảng, về rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên, về chăm lo hạnh phúc của nhân dân, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, về xây dựng khối đoàn kết quốc tế, về nội dung, yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và xây dựng đất nước vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử vô giá, mang ý nghĩa thời đại sâu sắc, có giá trị vô cùng to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

c1

Các đoàn viên thanh niên tích cực tham gia  trả lời  các  câu hỏi vè thực hiện di chúc của Bác .

Thông qua việc trả lời 20 câu hỏi đã giúp cho mọi người tìm hiểu và hiểu sâu sắc hơn về di chúc của Bác truyền thống lịch sử huyện Đô Lương.

thi-sinh-tham-gia-tra-loi-cau-hoi-ve-thuc-hien-hien-di-chuc-chu-tich-ho-chi-minh

Thí sinh tham gia trả lời câu hỏi về thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Buổi giao lưu tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh của xã Trung Sơn là đợt sinh hoạt chính trị góp phần giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./..

Sỹ Bắc