Trung Quốc phóng vệ tinh thứ ba trong hệ thống định vị Bắc Đẩu

Sáng hôm qua, Trung Quốc đã phóng vào quỹ đạo vệ tinh định vị Bắc Đẩu thứ 3 trong nỗ lực hoàn thành mục tiêu là đến năm 2020, hệ thống vệ tinh định vị Bắc Đẩu sẽ gồm 35 vệ tinh và cung cấp các dịch vụ trên phạm vi toàn cầu.

Ảnh minh họa

Vệ tinh này được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3III từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tây Nam nước này lúc 0 giờ 12 phút sáng.

Vệ tinh này sẽ cùng hai vệ tinh được phóng vào quỹ đạo trước đây thiết lập nên một mạng lưới mà khi hoàn tất sẽ có tổng cộng 35 vệ tinh, có khả năng cung cấp dịch vụ hướng dẫn tìm kiếm cho người sử dụng trên toàn thế giới. Việc hoàn tất hệ thống này được dự trù vào năm 2020.

Các viên chức Trung Quốc cho biết giai đoạn đầu tiên của hệ thống sẽ giúp tìm kiếm, cho chỉ dấu về thời gian và dịch vụ tin nhắn ngắn cho vùng Châu Á-Thái Bình Dương trong vòng 2 năm.

Thep Cơ quan không gian Mỹ, hệ thống của Trung Quốc sẽ bao gồm những dịch vụ dân sự và quân sự với mức độ chính xác tương tự như hệ thống của Mỹ và Nga.

Tuyên bố ra ngày 15/1 của Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở Tây Nam Trung Quốc cho biết đây là một phần trong chương trình Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của Trung Quốc.

Các nhà khoa học Trung Quốc cũng hy vọng Bắc Đẩu có thể cạnh tranh được với hệ thống định vị toàn cầu GPS của Mỹ, Galileo của Liên minh châu Âu (EU) và GLONASS của Nga.

Theo Dantri