Trung đoàn BB3 – Sư đoàn 324 nói không với ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy

Sáng ngày 26-12 Trung đoàn BB3- Sư đoàn 324 phối hợp với các Ban chấp hành Đoàn xã và các đoàn viên Thanh niên xã Minh Sơn, Bắc Lương, Thị trấn Triệu Sơn (Thanh Hóa) tổ chức lễ phát động  thi đua thực hiện đề án “Xây dựng đơn vị điểm  không  có người nghiện ma túy và các tội phạm liên quan đến ma túy”.

Cán bộ Trung đoàn BB3 – Sư 324 ký cam kết nói không với ma tuý


Thông qua chương trình đề án lần này nhằm tuyên truyền động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân, đoàn viên thanh niên trên địa bàn đóng quân hưởng ứng và tích cực tham gia phòng chống ma túy trong Quân đội và ngoài xã hội, xây dựng đơn vị có môi trường lành mạnh, không có người nghiện ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài là trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, qua đó xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật nhà nước có ý thức tự giác cao trong phòng chống ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy.  Với quan điểm “Cuộc đấu đấu tranh phòng chống ma túy, bài trừ ma túy xâm nhập vào đơn vị là trách nhiệm không chỉ riêng ai”, Thường vụ Đảng ủy Bộ tư lệnh Quân khu mà thường xuyên trực tiếp là Ban chỉ đạo 138 Quân khu đã  đề ra nhiều chủ trương, biện pháp tích cực để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.


Để thực hiện tốt đề án xây dựng “Xây dựng đơn vị an toàn, không  có người nghiện ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy”. Đảng ủy , chỉ ủy Trung đoàn đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp thực hiện đó là; 100% cán bộ, chiến sỹ được quán triệt sâu sắc, nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm túc về luật phòng chống ma túy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh nề nếp chính quy, mẫu mực về đạo đức lối sống. Đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình sát với từng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cá nhân và các tổ chức phải có biên bản cam kết không nghiện ma túy và tội phạm liên quan đến ma túy. Hàng tháng cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải đánh giá lồng ghép vào nghị quyết một cách khách quan những việc làm được và chưa làm được.

Hà Hữu Tân