Trung đoàn 335- Sư đoàn 324 Diễn tập Chỉ huy – Cơ quan 1 bên 1 cấp trên trên bản đồ năm 2014

 Trong 2 ngày 11và 12/11/2014, Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan 1 bên 1 cấp trên bản đồ, ngoài thực địa năm 2014. Đây là nội dung được Bộ tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Sư đoàn 324, trực tiếp là Trung đoàn 324 tổ chức làm mẫu về diễn tập 1 bên 1 cấp để các đơn vị trong toàn Quân khu tham qua, học hỏi để về tổ chức đơn vị mình.

Cuộc diễn tập lần này được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đâu; Tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Qua 2 ngày đêm thực hành diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt cả về con người, cơ sở vật chất…cuộc diễn tập đã hoàn thành nội dung chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

%image_alt%

Qua quá trình diễn tập chỉ huy và cơ quan nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, phương pháp, tác phong chỉ huy cụ thể, rõ ràng. Trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, thực hiện đúng thứ tự các bước, đề xuất với chỉ huy, nghiên cứu đánh giá, kết luận tình hình phù hợp, hạ đạt quyết tâm chính xác. Hiệp đồng chiến đấu giữa lực lượng đảm bảo sự chặt chẽ, đúng nguyên tắc chiến thuật, Nội dung, hình thức hoạt động CTĐ, CTCT trong diễn tập được triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ, toàn diện trên các mặt công tác. Hệ thống văn kiện, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, đúng quy cách, có tính khả thi và sát với tình hình thực tế. Qua các phiên họp của Thường vụ Đảng ủy Trung đoàn và các đơn vị được chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng; quá trình duy trì điều hành các hoạt động trong diễn tập đúng nguyên tắc, nội dung và phương pháp; đúng trình tự thủ tục tiến hành. Nội dung cuộc diễn tập phù hợp với tình hình thực tiễn, sát với đối tượng tác chiến, phát huy tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong khung tập cũng như thực binh đã thể hiện sẵn sàng chiến đấu cao, chủ động sáng tạo xử lý nhanh, kịp thời các tình huống do Ban chỉ đạo đưa ra.


%image_alt%

Điểm mới trong cuộc diễn tập lần này đó là sử dụng hệ thống Camera đặt tại các hầm họp của các cơ quan cũng như hầm họp của Sở chỉ huy tại khu sơ tán, nhằm giúp cho các cơ quan đơn vị đến tham quan theo dõi thứ tự các bước trong cuộc diễn tập, đồng thời giúp cho cơ quan cấp trên đánh giá trình độ nắm và vận dụng nguyên tắc lý luận, cách đánh của Trung đoàn BB vào tập bài tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chỉ huy chiến đấu trong các tình huống; kiểm tra trình độ kỹ, chiến thuật, trình độ tổ chức hiệp đồng chiến đấu giữa các cơ quan đơn vị trong Trung đoàn.

Hà Hữu Tân