Trung đoàn 1 Sư đoàn 324: Tuyên thệ chiến sỹ mới đợt 2 năm 2014

Vừa qua Trung đoàn 1 Sư đoàn 324 tổ chức lễ tuyên thệ cho 443 đồng chí chiến sỹ mới từ các quê hương Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh anh hùng.

Qua 3 tháng học tập, đến nay các đơn vị đã hoàn thành các nội dung quy định chương trình huấn luyện chiến sỹ mới theo quy định 149 của Cục quân huấn- BTM quy định đạt kết quả tốt. Các đồng chí chiến sỹ mới đã được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật làm cơ sở để tiếp tục huấn luyện các nội dung mới cao hơn trong thời gian tiếp theo. Qua quá trình huấn luyện nhiều đơn vị đạt đơn vị huấn luyện giỏi, bước đầu xây dựng nên nhân cách của người quân nhân cách mạng trong từng chiến sĩ, tạo điều kiện để các đồng chí nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới luôn có ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện lễ tiết tác phong thực sự trở thành người quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

%image_alt%

Do làm tốt công tác chuẩn bị và đội ngũ cán bộ được giao có chuyên môn cao, nên chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới cao hơn năm trước. Qua kiểm tra “3 tiếng nổ”, hầu hết các chiến sĩ đã nắm vững các bài huấn luyên, tự tin với những động tác, yếu lĩnh, kỹ thuật chiến đấu bộ binh đã học, trong thực hành kiểm tra 100% chiến sĩ tham gia đạt yêu cầu môn bắn súng có 356% khá, giỏi; ném lựu đạn: 4267% khá, giỏi; Đánh thuốc đổ: 440 % giỏi. Người và VKTB an toàn tuyết đối.

Hà Hữu Tân