Trung đoàn 1 sư đoàn 324 tổ chức tọa đảm “tình Bác sáng mãi đời ta”.

Tối ngày 23/3, Trung đoàn 1 sư 324 đã tổ chức buổi tọa đàm “ tình Bác sáng mãi đời ta”. Tới dự có các đồng chí chỉ huy sư đoàn 324, đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy.

Trung-doan

Các đại biểu tham dự

Sau gần một năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trung đoàn 1, sư 324 đã làm tốt công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chỉ thị đến với cán bộ chiến sỹ. Phát động phong trào thi đua giữa các đơn vị và đạt được những hiệu quả thiết thực, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện.

Trung-doan1

Tiết mục văn nghệ cán bộ chiến sỹ Trung đoàn 1, sư 324

Trung-doan2

Nhiều cán bộ chiến sỹ đã trở thành tấm gương sáng trong việc làm theo lới Bác như: Phong trào tiết kiệm chống lãng phí, chiến sỹ giỏi, giúp nhân dân các địa phương xây dựng các công trình NTM, xây nhà tình nghĩa hỗ trợ các gia đình chính sách. Tại buổi tọa đàm các đại biểu đã trao đổi những kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đồng thời nêu rõ những nhiệm vụ trong thời gian tới để Chỉ thị 05 trở thành một việc làm thường xuyên, gắn bó đối với mỗi cán bộ chiến sỹ trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Trung-doan4

Đại biểu tham gia buổi tọa đàm

Trung-doan3

Việc tổ chức học tập và làm theo lời Bác theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Trung đoàn 1 đang có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua nhiều hình thức hội diễn văn nghệ, kể những mẩu chuyện về Bác Hồ, thực hiện những việc làm theo lời Bác trong mỗi cán bộ chiến sỹ.

Trung-doan5

 

Buổi tọa đàm “ tình Bác sáng mãi đời ta” của Trung đoàn 1 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cán bộ chiến sỹ, đây là những việc làm thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi để đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống trung đoàn anh hùng.

Hữu Hoàn