Trung đoàn 1- Sư đoàn 324: Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị.

Sáng ngày 4/4 Trung đoàn BB1- Sư đoàn 324 tổ chức Hội Nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 03- CT/TW của Bộ chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Sau khi có Chỉ thị số 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị; Đảng uỷ Trung đoàn đã tổ chức triển khai sâu rộng đến từng cấp uỷ, chi bộ, cơ quan đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong toàn Trung đoàn, trong đó yêu cầu đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khúa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; từ đó hàng tháng từng chi bộ và mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng đều có kế hoạch phấn đấu, đăng ký từ 1 đến 2 việc “làm theo” sát với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tập trung vào những điểm còn hạn chế, khuyết điểm để phấn đấu noi theo Bác để khắc phục, hoàn thiện bản thân mình. Trong 2 năm qua Trung đoàn tiếp tục thực hiện có hiệu quả quỹ “Hũ gạo tiết kiệm”. Thực hiện phong trào đã có sức lan toả, rộng khắp, cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Chỉ tính riêng năm 2012, từ phong trào thực hành tiết kiệm, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn đó quyên góp được 6.200kg gạo, trích hơn 4.800 kg gạo tặng cho các gia đình khó khăn, đối tượng chính sách Trung Đoàn đã phát động phong trào ủng hộ trẻ em tàn tật và nạn nhân chất độc da cam với 13.476.000 đồng và 21.370.000đ để nâng cấp nghĩa trang Thành cổ Quảng Trị; tham gia trên 100 ngày công giúp đỡ các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách và người già cô đơn không nơi nương tựa trên địa bàn đơn vị đóng quân hay mô hình: “Ngôi nhà 100đ” hàng ngày thu gom rác thải góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp xây dựng quỹ đoàn. Hưởng ứng tích cực phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,  Đã cùng với địa phương nâng cấp 5 km đường giao thông nội đồng xã Hồng Sơn; hơn 400 ngày công tu sửa, củng cố khuôn viên ủy ban nhân dân xã Giang Sơn Tây, trường Tiểu học xã Giang Sơn Đông được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận.


Tại hội nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Trung đoàn tặng Giấy khen  cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Hà Hữu Tân( F324)