Trung đoàn 1, hưởng ứng ngày môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường năm 2019

Đóng quân trên địa bàn 3 xã miền núi Giang Sơn Đông, Giang Sơn Tây, Hồng Sơn của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 luôn là lực lượng đi đầu cùng với nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; khắc phục sự cố thiên tai lũ lụt, phòng chống cháy rừng, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.