Trù Sơn tổ chức đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Sáng ngày 6/5, xã Trù Sơn tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tới dự có đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy; đ/c Nguyễn Tất Thành – phó bí thư, chủ tịch UBND huyện, đ/c Nguyễn Hồng An – trưởng ban tổ chức huyện ủy, đ/c Nguyễn Thị Lan – Phó chủ tịch HĐND và 141 đại biểu đại diện cho 282 Đảng viên thuộc Đảng bộ xã Trù Sơn.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Trù Sơn đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả: Tổng giá trị sản xuất ước đạt năm 2015 là 195 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm là 335 ha. Sản lượng lượng thực đạt trên 4000 tấn. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển. Tổng giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp xây dựng đạt 67,2 tỷ đồng. Các loại hình dịch vụ thương mại phát triển, dịch vụ vận tải tăng nhanh, dịch vụ buôn bán trâu bò được mở rộng. Quy mô chợ nông thôn được xây mới với tổng dự toán kinh phí là 5,7 tỷ đồng.

 Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, công tác giáo dục đào tạo chuyển biến tích cực. Tổng kết hàng năm 2 trường đạt xuất sắc cấp huyện, giữ vững 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Các chương trình quốc gia về y tế được tổ chức có hiệu quả.Trong 5 năm đã khám cho hơn 6.000 lượt người, tham gia bảo hiểm y tế với số tiền gần 327 triệu đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm và đẩy mạnh. Quốc phòng an ninh được giữ vững. Trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên chăm lo công tác kiện toàn cấp ủy, chi bộ các ban ngành đoàn thể, chi đội, chi hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 39 Đảng viên, tặng huy hiệu Đảng 65 đ/c và xét hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận người có hoạt động trước cách mạng tháng 8/1945 là 12 đ/c.

 Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ xã Trù Sơn tiếp tục phát huy những kết quả đã dạt được, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, củng cố quốc phòng an ninh, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Đ/c Nguyễn Thị Lan – PCT HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đ/c Nguyễn Thị Lan – PCT HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của xã Trù Sơn. Đồng thời, đ/c đề nghị trong thời gian tới xã Trù Sơn cần tập trung lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhằm thực hiện tốt việc dồn điền đổi thửa. Tiếp tục phát triển hệ thống thương mại hiện có. Phát triển các nghề tiểu thủ công nghiệp, duy trì làng nghề nồi đất. Huy động có hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Quan tâm chăm lo trên các lĩnh vực văn hóa xã hội. Tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư.
Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu 15 đ/c vào BCH Đảng bộ xã. Bầu chức danh bí thư Đảng ủy. Đồng thời bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thúy Hằng