Trù Sơn nỗ lực phát triển

Nhờ  phát huy nội lực tranh thủ ngoại lực, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã  xã nhiệm kỳ 2015-2020, sau nửa nhiệm kỳ, xã Trù Sơn đã có bước phát triển tích cực trên các lĩnh vực. Cơ sở vật chất hạ được tập trung đầu tư phát triển. Diện mạo cuộc sống của người dân Trù Sơn được cải thiện rõ rệt. Các chỉ tiêu Kinh tế – Văn hóa – Xã hội đều hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Huy Khôi – Hoàng Phi