Trong hai ngày 27 và 28/7/2009 HĐND huyện Đô Lương tổ chức kỳ họp thứ XV – HĐND huyện khóa XVII

       Kỳ họp đã đánh giá kết quả kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 6 tháng qua và xây dựng phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2009.

                                                              Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp                             ảnh:Hữu Hoàn

       Trong 6 tháng đầu năm 2009, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của sự suy thoái nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng của thiên tai lốc xoáy, nước đá gây ra nhưng nhờ sự chỉ đạo, lãnh đạo kịp thời, đúng hướng của các cấp, các ngành nên nền kinh tế trên địa bàn vẫn phát triển ổn định đảm bảo kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất nông, lâm, nghiệp đạt 683 tỷ đồng, công nghiệp xây dựng cơ bản đạt 479 tỷ đồng, thương mại dịch vụ đạt 464 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng ước đạt 1.626 tỷ đồng. Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác GD – ĐT được quan tâm, đầu tư chăm lo đúng hướng, chất lượng dạy và học không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp bậc THCS đạt 97,2%, THPT đạt 86,19%, có 166 em học sinh đạt học sinh giỏi Tỉnh và 6 em đạt học sinh giỏi Quốc gia. Bên cạnh đó công tác Văn hóa thông tin, Thể thao, PT – TH, Y tế, Dân số, Chính sách xã hội được thực hiện đảm bảo. Lĩnh vực quốc phòng an ninh được củng cố, đảm bảo giữ vững. Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác sản xuất vụ hè thu, vụ đông đạt kết quả cao, bảo vệ tốt đàn gia súc, gia cầm, làm tốt công tác PCCR, PCBL, hoàn thành các chương trình đề án thực hiện kế hoạch NQTW7 – khóa X về nông nghiệp – nông dân – nông thôn.

Sỹ Bắc

 

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt