Trao thưởng Giấy khen, Cờ thi đua, Bằng khen cho các tổ chức Công Đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc năm 2019.

Sáng ngày 24/11/2019, LĐLĐ huyện Đô Lương đã tổ chức trao thưởng Giấy khen, Cờ thi đua, Bằng khen cho các tổ chức Công Đoàn cơ sở đạt thành tích xuất sắc năm 2019. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Anh Quang- Phó chủ tịch UBND huyện.

a3

Chương trình văn nghệ chào mừng

Trong năm 2018, các cán bộ Công đoàn, đoàn viên Công đoàn và các tập thể Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của huyện Đô Lương.

a5

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn Thị Trấn

Nhiều tổ chức Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Luôn chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNVC và người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. Phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan đơn vị và các ban ngành đoàn thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

a4

Đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện trao trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn Đài TT-TH huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hợi- Đoàn viên công đoàn UBMTTQ huyện

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Anh Quang- Phó chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện, cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện, Phòng giáo dục đào tạo huyện đã trao Giấy khen, Cờ thi đấu, Bằng khen cho các Công đoàn cơ sở, các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018.

a1

a2

Trao Bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Ngọc Phương

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hương Thủy- Chủ tịch LĐLĐ huyện đã trao Cờ Thi đua của BCH LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn cơ sở Thị Trấn. Trao Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ quan đài TT-TH huyện, Bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam  cho 3 cá nhân.

Trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019.

                                                                         Ngọc Phương