Trang truyền hình Đô Lương

Trang truyền hình Đô Lương phát sóng ngày 21 tháng 11 năm 2016 trên songa truyền hình NTV gồm những nội dung chính sau đây:

– Các đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện tiếp xúc cử tri

Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân ở các khu dân cư.

– Xã Tân Sơn thu nhập cao từ trồng dưa chuột.

– Trường tiểu học xã Minh Sơn nâng cao chất lượng dạy và học.

Thẩm Mỹ Sen
chăm sóc da mặt