Tràng Sơn tổ chức tọa đàm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2016

Vừa qua, xã Tràng Sơn tổ chức tọa đàm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và kỷ niệm ngày dân số thế giới 26/12.

trang-son

Để thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, ban dân số Tràng Sơn đã tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã ban hành các kế hoạch, hoạt động tổ chức thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình.Tuyên truyền vận động bằng các hình thức đa dạng phong phú như qua hệ thống truyền thanh, tuyên truyền tư vấn, truyền thông lồng ghép qua các ngày lễ. Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ Đảng viên, quần chúng nhân dân, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh để. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho  các cộng tác viên dân số mới tham gia về nghiệp vụ kỹ năng công tác dân số. Tràng Sơn có hơn 1.500 phụ nữ đang trong độ tuổi có chồng , trong đó, tỷ lệ đặt vòng đạt 118%, triệt sản đạt 250%, sử dụng bao cao su đạt 130%, tiêm thuốc đạt 58%, thuốc uống đạt 57%, cấy thuốc đạt 50% so với kế hoạch. Về biến động dân số, trong năm sinh 122 cháu. Tỷ lệ gia tăng dân số là 0,83%.

Trong thời gian tới, ban dân số xã Tràng Sơn tiếp tục tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giảm số người sinh con vi phạm chính sách dân số dưới 25%.

tramng-son1

UBND xã Tràng Sơn khen thưởng cho các cặp vợ chồng thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Nhân dịp này, UBND xã Tràng Sơn đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số và khen thưởng cho các cặp vợ chồng thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

Thúy Hằng