Tràng Sơn đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM

Sau hơn 4 năm thực hiện chủ trương Quốc gia về xây dựng NTM, nhân dân và cán bộ xã Tràng Sơn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM. Huy động nguồn vốn 354 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 292 tỷ đồng, hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng cơ sở hạ tầng. Với 18 km đường giao thông nông thôn, 3 trường học, trạm y tế, nhà văn hóa đa chức năng, 13 nhà văn hóa xóm.