Trạm bơm Thuận Lý, xã Thuận Sơn ngập trong đất, cát

 Là một trong những công trình thủy lợi lớn của huyện Đô Lương, trạm bơm điện Thuận Lý của xã Thuận Sơn có tác dụng quan trọng trong việc cung cấp nước  tưới cho hầu như toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã. Tuy nhiên, những năm gần đây, do sự thay đổi dòng chảy gây ra  bồi đắp sau mỗi mùa mưa lũ. Hiện tại, trạm bơm này đã ngập chìm trong bãi cát trắng.

Sỹ Bắc – Hoàng Phi