Tổng công ty Tecco khảo sát đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Thể thao – Văn hoá tại Đô Lương.

Chiều ngày 19/8, tổng công ty Tecco đã về Đô Lương khảo sát đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ Thể thao – Văn hoá. Tham dự có ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, tổng công ty Tecco

Đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện trao đổi với lãnh đạo tổng công ty tecco những dự án cần đầu tư ở Đô Lương

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngọc Kim Nam – Chủ tịch UBND huyện đã trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty Tecco các dự án để hai bên thống nhất đầu tư xây dựng. Trong đó có dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ Thể thao – Văn hoá tại xã Đông Sơn, ví trí xí nghiệp gạch cũ có diện tích 5 ha.

tc 2

Lãnh đạo tổng công ty Tecco khảo sát vị trí xây dựng trung tâm dịch vụ Thể thao, Văn hoá

Ông Nguyễn Thế Mạnh – Chủ tịch HĐQT, Tổng công ty Tecco nhất trí thực hiện đầu tư dự án. Đồng thời yêu cầu lãnh đạo tổng công ty Tecco và UBND huyện Đô Lương khẩn trương xúc tiến để triển khai thực hiện dự án. Về phía tổng công ty Tecco yêu cầu huyện Đô Lương tạo mọi điều kiện thuận lợi trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và các vấn  đề liên quan.

tc 3

Lãnh đạo 2 bên nhất trí thực hiện dự án xây dựng trung tâm Thể thao – Văn hoá

Sau khi thống nhất thực hiện dự án, lãnh đạo Tổng công ty Tecco và lãnh đạo huyện Đô Lương đã khảo sát vị trí xây dựng dự án tại xí nghiệp gạch Đông Sơn. Hai bên đã thống nhất cao để trong thời gian tới phối hợp chặt chẽ các bước để thực hiện dự án có hiệu quả./.

Hữu Hoàn