Tổ chức UNESCO phối hợp với Viện văn hoá Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu Dân ca Ví Dặm Nghệ – Tĩnh tại Đô Lương

Sáng ngày 18/6/2013, Tổ chức UNESCO phối hợp với Viện Văn hoá Việt Nam tìm hiểu, nghiên cứu Dân ca Ví Dặm Nghệ – Tĩnh tại xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Tham gia làm việc với đoàn có các đ/c lãnh đạo Sở Văn hoá Thông tin và Du Lịch (VH-TT&DL), lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Văn hoá xứ Nghệ.

Dân ca Ví, Dặm Nghệ – Tĩnh chính thức được lựa chọn là di sản đại diện cho Việt Nam xét ghi danh là di sản Văn hoá phi vật thể thế giới năm 2014. Để hoàn thiện hồ sơ về Dân ca Ví, Dặm Nghệ – Tĩnh trong thời gian qua, viện Văn hoá Việt Nam đã phối hợp với Sở VH-TT&DL nghiên cứu, tìm hiểu và khai thác các giá trị để từ đó bảo tồn và phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ ở Nghệ An.

Các chuyên gia của tổ chức UNESCO và Viện Văn hoá Việt Nam đánh giá cao những giá trị văn hoá đặc sắc của dân ca Ví, Dặm Nghệ – Tĩnh ở xã Bồi Sơn.

Tại xã Bồi Sơn, phong trào hát dân ca Ví, Dặm trong thời gian qua được duy trì và phát triển mạnh trở thành một món ăn tinh thần trong đời sống của nhân dân như: Hát ví phường vải, hát giao duyên được sáng tạo trong quá trình sinh hoạt, lao động mang đậm bản sắc địa phương từ giọng điệu ca từ và âm điệu, thể hiện tâm tư tình cảm, tình yêu cuộc sống, yêu quê hương đất nước và tình yêu lứa đôi mang đậm tính nhân văn sâu sắc của người Việt Nam.


Tại buổi làm việc, các chuyên gia của tổ chức UNESCO và Viện Văn hoá Việt Nam đánh giá cao những giá trị văn hoá đặc sắc của dân ca Ví, Dặm Nghệ – Tĩnh. Đợt này, các chuyên gia của UNESCO sẽ về các huyện tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các giá trị văn hoá của dân ca Ví. Dặm Nghệ – Tĩnh.

Hữu Hoàn