Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an năm 2014

Sáng ngày 2/7/2014, tại, Ban chỉ huy quân sự huyện Đô Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an năm 2014. Tới dự có các đ/c: Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy, Nguyễn Tất Thành – PBT, CT.UBND huyện, cùng các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy, các ban ngành phòng cấp huyện và 12 xã tham gia diễn tập năm 2014.

Hội nghị đã tổ chức thông qua quyết định thành lập các ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban nội dung tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn huyện Đô Lương năm 2014.


Với mục đích, yêu cầu là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, làm thất bại chiến lược diến biến hòa binh, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc tổ quốc. Diễn tập năm nay của huyện Đô Lương tập trung vào thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền, tham mưu của các cơ quan, ban ngành đoàn thể, làm tốt công tác giáo dục, nhận thức chính trị tư tưởng, tinh thần cảnh giác, sắn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang và nhân dân. Tổ chức xây dựng kế hoạch, nội dung, phương pháp, các bước và các vấn đề huấn luyện, tổ chức diễn tập. Theo kế hoạch, năm nay huyện Đô Lương sẽ tổ chức diễn tập tại 12 xã gồm: Nam Sơn, Đà Sơn, Đại Sơn, Thái Sơn, Hồng Sơn, Lam Sơn, Bồi Sơn, Bài Sơn, Thượng Sơn, Quang Sơn, Ngọc Sơn và Giang Sơn Đông. Phương châm diễn tập sát thực tế, đảm bảo thời gian, chất lượng. Thời gian diễn tập được tổ chức từ ngày 24/7 đến ngày 5/8/2014, trong đó xã Nam Sơn sẽ tổ làm điểm sau để rút kinh nghiệm diễn tập các xã.
Đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập chiến đấu trị an năm 2014.

Phát biểu chỉ đạo tại hôi nghị đ/c Lê Minh Giang – PBT thường trực huyện ủy đã yêu cầu các ban ngành phòng, các xã thị tập trung bám sát kế hoạch đã triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị để tổ chức diễn tập đảm bảo nội dung, chất lượng và thời gian đề ra./.
Hữu Hoàn – Sỹ Bắc.