Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban cụm I về kết quả thực hiện chỉ thị 03 của BCT và nghị quyết Trung ương 4

 Chiều ngày 4/12/2014, tại huyện Đô Lương, tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức hội nghị giao ban cụm I gồm 7 huyện: Nam Đàn, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn về kết quả thực hiện chỉ thị 03 của BCT và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Đ/c Trần Công Dương – Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng đi có các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy.

Tại hội nghị, lãnh đạo các huyện đã báo cáo về kết quả thực hiện chỉ thị 03 và nghị quyết trung ương 4. Thực hiện chỉ thị 03 của BCT về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , các đơn vị đã bám sát kế hoạch 112 của tỉnh ủy, chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra ở đơn vị mình; triển khai học tập chuyên đề năm 2014 về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Năm 2014 có 100% cán bộ, đảng viên tiếp tục đăng ký gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, điển hình như: Đô Lương có 208 cá nhân và 38 tập thể được phát hiện gương điển hình; Kỳ Sơn có 215 cá nhân và 55 tập thể…. Tiếp tục duy trì nhiều phong trào đóng góp tiền của, ngày công xây dựng nhà tình nghĩa, hiến đất và đóng góp ngày công kinh phí trị giá hàng trăm tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

%image_alt%
Giao ban cụm Nam Đàn – Thanh Chương – Đô Lương – Anh Sơn – Con Cuông – Tương Dương – Kỳ Sơn.

Đối với việc thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XI, các cấp ủy Đảng đã tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm bước đầu đã đạt được kết quả tốt. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức Đảng, các cá nhân, nhất là những đồng chí cán bộ lãnh đạo đã nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Gắn với thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, các tập thể cá nhân cán bộ trong cụm đã có những việc làm thiết thực hiệu quả. như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm luật cán bộ công chức, luật viên chức và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác cán bộ; thành lập các tổ phụ trách theo dõi cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 gắn với kiểm điểm, phân loại tổ chức Đảng, Đảng viên.

%image_alt%
Đ/c Trần CDoong Dwng – Ủy viên BTV – Chánh văn phòng tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Trần Công Dương – Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đã đánh giá cao Các huyện trong cụm nghiêm túc thực hiện chỉ thị 03 của bộ chính trị và nghị quyết trung ương 4 khóa XI; đã tổ chức tốt các phong trào thu hút các Đảng viên và nhân dân tích cực tham gia như : xóa đói giảm nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng nông thôn mới; các huyện đã quan tâm xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến và có tác động tốt trong việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đ/c yêu cầu trong thời gian tói, các huyện tiếp tục làm tốt chỉ thị 03 của bộ chính trị và Nghị quyết trung ương 4 khóa XI và làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp.

Thúy Hằng