Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức tập huấn: Kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc

Sáng ngày 12/7, tại xã Mỹ Sơn tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với huyện đoàn Đô Lương tổ chức tập huấn: Kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc năm 2017 cho 40 cán bộ ĐVTN.

Đây là lớp tập huấn dành cho các ĐVTN có mô hình phát triển kinh tế chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Đô Lương với các nội dung như ký thuật ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc; hướng dẫn cách bảo quản và giữ trữ thức ăn đồng thời triển khai thực hành tại các mô hình chăn nuôi gia súc tại xã Mỹ Sơn. Hiện nay, trên địa bàn huyện Đô Lương có hàng trăm thanh niên lập nghiệp bằng việc phát triển các mô hình kinh tế. Trong đó có nhiều mô hình chăn nuôi gia súc như trâu, bò, lợn, dê.

doan-tap-huan

Thực hành ủ chua thức ăn thô xanh chăn nuôi gia súc

Việc tổ chức chương trình tập huấn kỹ thuật ủ chua thức ăn thô xanh cho gia súc sẽ tạo điều kiện nâng cao kiến thức chăn nuôi cho ĐVTN từ đó giúp thanh niên đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nâng cao hiệu quả sản xuất và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên.

Hồng Sơn