Tỉnh Đoàn Nghệ An phát động lễ ra quân phòng chống cháy rừng năm 2013

Sáng ngày 17/5/2013, tại xã Mỹ Sơn, Huyện Đô Lương, tỉnh Đoàn Nghệ An phối hợp với chi cục Kiểm lâm tổ chức lễ phát động ra quân PCCR năm 2013. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Minh Hạnh – PCT UBND Huyện và lực lượng đoàn viên của 33 xã, thị trấn.
 
Trong thời gian qua, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài đẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Việc tổ chức lễ phát động ra quân PCCR có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao ý thức bảo vệ và PCCR đối với tuổi trẻ đoàn viên và thanh niên.Hiện nay Đô Lương có gần 10.000 ha rừng, chủ yếu là rừng Thông và Tràm. Với 25 xã có rừng, trong đó có diện tích rừng do công ty Lâm nghiệp quản lý. Trong thời gian qua, các cơ quan đơn vị xã, thị và các chủ rừng cùng với BCĐ các vấn đề cấp bách về PCCR huyện Đô lương đã làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng các phương án PCCR, thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Trong những ngày nắng nóng, tổ chức trực chòi canh 24/24, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng cứu khi có cháy rừng xảy ra.

Các đại biểu ký cam kết  PCCR năm 2013

Năm nay, trước tình hình thời tiết phức tạp, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã phối hợp với chi cục Kiểm lâm và tuổi trẻ các huyện trong tỉnh thực hiện tốt công tác PCCR. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn Nghệ An, chi cục Kiểm lâm và tuổi trẻ các xã, thị đã ký cam kết phối hợp thực hiện các biện pháp PCCR.

Đoàn viên thanh niên 33 xã, Thị Trấn tổ chức phát dọn thực bì ở xã Mỹ Sơn

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên 33 xâ, thị trấn đã tổ chức đợt phát dọn thực bì tại rừng Thông xã Mỹ Sơn. Mỗi xã tổ chức phát dọn 1 ha. Chỉ tính riêng đợt này, tuổi trẻ Đô Lương đã phát động 30 ha thực bì. Đây là việc làm thiết thực thể hiện tính xung kích của tuổi trẻ và ý thức nguồn tài nguyên rừng.

Hữu Hoàn